#

List of Chief General Managers / General Managers

Chief General Managers

 • monoj das
 • prakash kumar sinha
 • abhijit bose
 • ashok kumar pathak

General Managers

 • srinivasa ravi kumar josyula
 • lal brij
 • sudhiranjan padhi
 • rajesh kumar ram
 • SHIV BAJRANG SINGH
 • SUNIL SHARMA
 • dharmveer singh shekhawat
 • pinapala hari kishan
 • prafulla kumar giri
 • lokesh krishna
 • sharda bhushan rai
 • kuldeep jindal
 • girish kumar singh
 • v anand
 • gyaneshwar j prasad
 • rajendra man pandey
 • nitin g deshpande
 • b k mishra
 • kamesh mantha
 • VISHWAJEET SINGH
 • s m bansal
 • pramod kumar bathal
 • raghvendra kumar
 • PRASHANT THAPLIYAL
 • Uddalok Bhattacharya
 • Pramod Kumar Dwibedi
 • Amitabh Banerjee
 • Rajesh Sadashiv Ingle
 • Radha Kanta Hota
 • B Kumar
 • Ashwani Gupta
 • Pukh Raj Pangriya
 • Geetha Nagarajan
 • Sasidharan Mangalamkat
 • Vilas Ramdasji Parate
 • Biswajit Mishra
 • Vivekanand Dubey
 • Sanjay Rama Srivastava
 • Manoj Kumar Singh
 • Vasu Dev
 • Subrata Kumar Roy
 • Sankar Sen
 • Satyendra Singh